2019-03-13 14:49Bloggpost

Ingram Micro har verktyg och kunskap att skydda ditt företag

null

Vi på Ingram Micro har verktygen och kunskaperna för att möjliggöra upprättandet av en god säkerhetspraxis.

Cyber Security är praxisen att skydda system, nätverk och applikationer från digitalt utförda attacker. Dessa attacker syftar vanligtvis till att komma åt, stjäla, ändra eller förstöra känslig information.

Ingram Micro är idag en leverantör av produkter och mjukvaror från ledande säkerhetstillverkare med kompletterande avancerade säkerhetstjänster för att täcka ett brett kundbehov. Vårt erbjudande syftar till att hjälpa våra kunder att designa, besluta, implementera och utbilda för att skapa ett stabilt säkerhetskoncept för företag och organisation.

Vi erbjuder Cyber Security tjänster som hjälper till att identifiera och dokumentera risknivån på kundens infrastruktur. Tjänsterna simulerar de faser som en angripare genomgår som kallas för Cyber Kill Chain. Det handlar om hur angriparen hitta information, letar efter sårbarheter i system för att sedan penetrera systemen och få tillgång till viktig information.

Här kan du läsa mer om våra tjänster och ladda ner produktblad.


Om Ingram Micro AB

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska lösningar ser Ingram Micro till att våra partners får rätt verktyg och support för att driva affärer mer framgångsrikt. Oavsett vilken marknad de verkar på eller var i världen företaget är verksamt. Ingram Micro grundades 1979 och har i 40 år varit en erkänd marknadsledare som levererat lösningar i världsklass till kunder runt om i världen. Vår framgång bygger på innovation och en ständig strävan efter att ge bättre avkastning och tillväxt för våra kunder. Idag finns det inget annat företag i världen som levererar ett lika brett och djupt spektrum av teknik- och logistiktjänster. Ingram Micro Sverige Ingram Micro i Sverige är en ledande distributör inom IT och Telekom. Vi representerar koncernens samtliga affärsområden; Core Solutions, Cloud & Value, Mobility och Commerce & Lifecycle Solutions. Och erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och innovativa lösningar inom produktpaketering, mjukvarukonfigurering, e-handel och tredjepartslogistik. Våra försäljningskontor hittar ni i Stockholm och Göteborg. Logistikverksamheter bedriver vi i Stockholm och Borås.

KONTAKTPERSONER

Lisa Valinder Olsson
Communication and Sustainability Manager, Ingram Micro AB
Lisa Valinder Olsson