2020-01-13 10:54NYHETER

Fairphone – en telefon för framtiden

null

Fairphone startades i Holland 2013 med syftet att väcka medvetenhet omkring hållbarhet inom tillverkningen och leveranskedjan av mobiltelefoner och med mål omkring samhällsnytta snarare än ekonomisk framgång. Idag är de över 70 anställda, fortfarande med hemmabas i Amsterdam.

Tidigt såg man att det fanns en utmaning i leveranskedjan och en stor möjlighet att göra saker bättre, med hållbar elektronik ur social och miljömässig synvinkel. Detta ledde till att man själva tog fram en telefon för att visa marknaden att det går och för att motivera resten av industrin att också ta större ansvar.

"Vi påverkar hela värdekedjan genom gruvdrift, design, tillverkning och livscykel, samtidigt som vi utökar marknaden för produkter som sätter etiska värden först. Tillsammans med vårt nätverk förändrar vi hur produkter tillverkas. Vi vill bygga starkare kontakter mellan människor och deras produkter", säger Bram van Campenhout, Head of Sales på Fairphone.

Ett av Fairphones mål är att få folk att använda sin telefon längre, ge telefonen bättre livslängd. De var de första i världen att tillverka modulbyggda telefoner där användaren själv har möjlighet att byta ut förbrukningsdelar på telefonen så som batteri och skärm.

"En smartphone har fram tills nu varit något av en engångsartikel, något vi måste förändra genom att utöka livslängden på den. Det är en nödvändighet för en hållbar framtid."

Samarbetat mellan Ingram Micro och Fairphone inleddes tidigt på europeisk nivå med Nederländerna, Österrike och England. När det så under slutet av förra året var dags för företaget, i samband med att man släppte telefonen Fairphone 3, att ta sig an den nordiska marknaden var inte valet så svårt.

"Fairphone behöver en partner som har möjligheten att växa med oss och som redan är väl etablerade på marknaden. Ingram Micro har den lokala expertisen och storleken, samt har rätt värderingar och tar det sociala ansvar som vi förväntar oss av en distributör. Det krävs både mer ekonomiska muskler och mer engagerat arbete för att sälja en Fairphone. Vi har fått en mycket god kontakt med teamet och vet att de förutsättningarna finns hos Ingram Micro”, säger Bram.

Undersökningar visar att på årsbasis har summan som spenderas på fairtrade-produkter i Norden ökat med 20% och den nordiska marknaden anses mycket väl redo för en telefon som Fairphone. Det blir allt vanligare att företag har hållbarhetsmål inbyggda i sin strategi och privatpersoner är villiga och har den ekonomiska möjligheten att välja ett i många fall kostsammare men hållbarare alternativ. För återförsäljare som jobbar mot B2B innebär det en konkurrensfördel att kunna erbjuda ett alternativ där användaren själv kan byta ut delar och det ger möjlighet till en mer långsiktig affärsrelation.

"Vi ser att det finns en efterfrågan på den här typen av produkter på marknaden och i Fairphone har vi hittat en unik leverantör", säger Per Andersson, Produktchef på Ingram Micro. ”Vi är redan igång med såväl återförsäljare som med operatörer som säljer mot B2B och vi ser att vid upphandlingar ligger som oftast numera frågor och krav kring hållbarhet med.”

På Fairphone tvekar man inte att gå ut och berätta sin historia eller avslöja sin affärsidé. Tvärtom önskar man att det inspirerar fler tillverkare att följa efter och välkomnar konkurrensen som det skulle innebära.

"Tåget för hållbarhet inom mobiltelefoni har börjat röra sig men vi vill att det går ännu fortare", avslutar Bram.

Läs mer om Fairphones historia och hur de arbetar här: https://www.fairphone.com/en/story/


Om Ingram Micro AB

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska lösningar ser Ingram Micro till att våra partners får rätt verktyg och support för att driva affärer mer framgångsrikt. Oavsett vilken marknad de verkar på eller var i världen företaget är verksamt. Ingram Micro grundades 1979 och har i 40 år varit en erkänd marknadsledare som levererat lösningar i världsklass till kunder runt om i världen. Vår framgång bygger på innovation och en ständig strävan efter att ge bättre avkastning och tillväxt för våra kunder. Idag finns det inget annat företag i världen som levererar ett lika brett och djupt spektrum av teknik- och logistiktjänster. Ingram Micro Sverige Ingram Micro i Sverige är en ledande distributör inom IT och Telekom. Vi representerar koncernens samtliga affärsområden; Core Solutions, Cloud & Value, Mobility och Commerce & Lifecycle Solutions. Och erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och innovativa lösningar inom produktpaketering, mjukvarukonfigurering, e-handel och tredjepartslogistik. Våra försäljningskontor hittar ni i Stockholm och Göteborg. Logistikverksamheter bedriver vi i Stockholm och Borås.

KONTAKTPERSONER

Lisa Valinder Olsson
Communication and Sustainability Manager, Ingram Micro AB
Lisa Valinder Olsson