2020-02-04 22:17Pressmeddelande

Ingram Micro Logistic Services presenterar resultatet av externa revisioner

null

Efter genomförandet av två externa granskningar av arbetsplatsen i Brunna är det bekräftat att Ingram Micros arbetsplatspolicy helt uppfyller svensk lag. Som alltid engagerar Ingram Micro sig för kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön, i nära samarbete med fackföreningar och tillsammans med affärspartners.

Efter en medierapport om potentiella brister i arbetsmiljön på lagret i Brunna, och i dialog med affärspartners, anställda och fackföreningsrepresentanter, genomfördes två externa revisioner.

De två granskningarna har nu slutförts och bekräftar att Ingram Micros arbetsplatspolicy och egna interna utredningar överensstämmer med svensk lag. Dessutom visar granskningarna att Ingram Micro har uppfyllt sina skyldigheter som arbetsgivare i alla rapporterade ärenden och lyckats initiera processer för att förbättra arbetsmiljön.

”På Ingram Micro respekterar vi våra anställdas, partners och samhällets rättigheter och förtroende. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda. Detta inkluderar vår nolltoleranspolicy mot trakasserier och diskriminering, och vi kommer att fortsätta arbeta proaktivt för att bekämpa sådana frågor, säger Executive Director Markus Schmücker.

Ingram Micro har vidtagit flera åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön på platsen genom; att ytterligare marknadsföra företagets policyer och ”Wistleblower”-hotline, ökad ledarutbildning, utveckling av en ”Wellbeing”-grupp för anställda och regelbundna möten med öppna dörrar till HR, ledare och fackliga representanter. Ingram Micro har också stärkt det allmänna ledarskapet på arbetsplatsen och lagt till ytterligare ledare inom HR, hälsa och säkerhet till ledningsgruppen. Man kommer att fortsätta den konstruktiva dialogen med både fackföreningar och affärspartners framöver.

”Ingram Micro strävar efter att upprätthålla högsta etiska standard i hela vår verksamhet. Goda arbetsförhållanden på alla våra arbetsplatser är av största vikt för oss och vi har åtagit oss att säkerställa en arbetsplats där alla anställda känner sig trygga och respekterade, avslutar Markus Schmücker.

För mer information vänligen kontakta:

Markus Schmücker
Executive Director
Commerce & Lifecycle Services
Tel: +31416631100


Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services provides supply chain solutions that connect supply and demand. From cross-border fulfillment to dropship and returns management, IT asset disposition, re-marketing, distribution and more, our solutions drive growth across the commerce, technology and mobility markets. We proudly serve customers ranging from fast-growing brands to Global 2000 enterprises, and are dedicated to facilitating their success through our global warehousing network, world-class technology, strategic partnerships and decades of expertise in the logistics, mobility and ITAD industries. Learn more at www.ingrammicroservices.com


Om Ingram Micro AB

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska lösningar ser Ingram Micro till att våra partners får rätt verktyg och support för att driva affärer mer framgångsrikt. Oavsett vilken marknad de verkar på eller var i världen företaget är verksamt. Ingram Micro grundades 1979 och har i 40 år varit en erkänd marknadsledare som levererat lösningar i världsklass till kunder runt om i världen. Vår framgång bygger på innovation och en ständig strävan efter att ge bättre avkastning och tillväxt för våra kunder. Idag finns det inget annat företag i världen som levererar ett lika brett och djupt spektrum av teknik- och logistiktjänster. Ingram Micro Sverige Ingram Micro i Sverige är en ledande distributör inom IT och Telekom. Vi representerar koncernens samtliga affärsområden; Core Solutions, Cloud & Value, Mobility och Commerce & Lifecycle Solutions. Och erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och innovativa lösningar inom produktpaketering, mjukvarukonfigurering, e-handel och tredjepartslogistik. Våra försäljningskontor hittar ni i Stockholm och Göteborg. Logistikverksamheter bedriver vi i Stockholm och Borås.

KONTAKTPERSONER

Lisa Valinder Olsson
Communication and Sustainability Manager, Ingram Micro AB
Lisa Valinder Olsson