2019-10-17 13:44Pressmeddelande

TimeApp tar plats på Ingram Micro's marknadsplats

null

Ingram Micro har nyligen inlett ett samarbete med det Katrineholmsbaserade företaget P&K TimeApp AB, som utvecklar och marknadsför sitt eget kompakta affärssystem; TimeApp.

"Det känns extra roligt för oss att få in ytterligare ett framgångsrikt svenskt SaaS företag i vår marknadsplats. Det är ett led för oss i vår Comet satsning med målet att kunna erbjuda våra återförsäljare den mest kompletta marknadsplatsen för moderna B2B SaaS lösningar", säger Torbjörn Schön, affärsområdesansvarig för Cloud på Ingram Micro.

TimeApps resa började så smått för snart 10 år sedan med ett försök att digitalisera den egna konsultverksamheten med ett system för tid- och projektredovisning.

Idag är TimeApp ett administrativt verktyg för många 100-tals företag med åtskilliga 1 000-tals användare. Det handlar om både stora och små företag, inom alla slags branscher och även kommuner och myndigheter.

"I TimeApp kan du registrera tider och resor, kostnader och utlägg samtidigt som du har funktioner som artikeldatabas, arbetsorder, fakturering, kundregister, projektbudget mm," förklarar Martin Eriksson, key account manager hos TimeApp. "Systemet har genom åren utvecklats i en nära dialog med våra kunder och användare. Därför har vi också kunnat prioritera effektiviteten, enkelheten och nyttan. Vi kallar vår arbetsmetod för KISS; Keep It Simple Stupid".

För att optimera smidigheten finns TimeApp i ett antal branschanpassade versioner för bl a advokater/jurister, bygg/entreprenad, el/vvs, konsult/media och som personalliggare. Systemet finns både på svenska och engelska. Dessutom finns en särskild version av TimeApp för den internationella marknaden och då på engelska. Inom kort lanseras även en version på tyska.

"Vår ambition är att ge företag och organisationer ett bra, övergripande sätt att ha god kontroll på sina tider och kostnader," säger Lars Knapasjö, VD på P&K TimeApp AB. "Därför är det enormt glädjande att vi fått till ett samarbete med en sådan professionell aktör som Ingram Micro. Inledningsvis på den svenska marknaden, men på sikt även på den internationella marknaden. TimeApp ligger rätt i tiden, som ett mångfunktionellt och kostnadseffektivt sätt att öka den egna effektiviteten och lönsamheten." 


Om Ingram Micro AB

Med global infrastruktur och fokus inom moln, logistik, mobilitet och tekniska lösningar ser Ingram Micro till att våra partners får rätt verktyg och support för att driva affärer mer framgångsrikt. Oavsett vilken marknad de verkar på eller var i världen företaget är verksamt. Ingram Micro grundades 1979 och har i 40 år varit en erkänd marknadsledare som levererat lösningar i världsklass till kunder runt om i världen. Vår framgång bygger på innovation och en ständig strävan efter att ge bättre avkastning och tillväxt för våra kunder. Idag finns det inget annat företag i världen som levererar ett lika brett och djupt spektrum av teknik- och logistiktjänster. Ingram Micro Sverige Ingram Micro i Sverige är en ledande distributör inom IT och Telekom. Vi representerar koncernens samtliga affärsområden; Core Solutions, Cloud & Value, Mobility och Commerce & Lifecycle Solutions. Och erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och innovativa lösningar inom produktpaketering, mjukvarukonfigurering, e-handel och tredjepartslogistik. Våra försäljningskontor hittar ni i Stockholm och Göteborg. Logistikverksamheter bedriver vi i Stockholm och Borås.

KONTAKTPERSONER

Lisa Valinder Olsson
Communication and Sustainability Manager, Ingram Micro AB
Lisa Valinder Olsson